slideshow 1

Tanári [2 félév [földrajztanár]] mesterképzési szak

​Vizsgatípus:

Beadandó írásbeli munka

A 2021. évi keresztféléves felvételi eljárásban a szakon a személyes megjelenést igénylő felvételi elbeszélgetéstől eltekint az intézmény.
Halász Gábor: Az oktatási rendszer (Műszaki Könyvkiadó, Bp. 2001) című könyve alapján az alábbi témakörökben várjuk a jelentkezők dolgozatait:

 • Az oktatási rendszer és funkciói
 • Modern oktatási rendszer kialakulása
 • Az oktatási rendszerekben zajló változások
 • Az oktatási rendszer szabályozása

Az esszében a fent felsorolt témakörök közül kérjük egyet válasszon!
Dolgozatában forrásmegjelöléssel, hivatkozással egyéb irodalmat is használhat.

Formai követelmény:

 • Times New Roman betűtípus,
 • 12-es betűméret,
 • 1,5-es sortáv,
 • sorkizárt elrendezés,
 • az esszé terjedelme: 2-3 oldal.

A dolgozatok beküldési határideje: 2020. december 14.

E-mail cím: felvi@nye.hu (A levél tárgya „Mesterképzés_felvételi dolgozat” legyen.)

Dolgozatához kérjük, csatolja a 4.000 Ft különeljárási díj befizetéséről szóló igazolást.

A különeljárási díjat a Nyíregyházi Egyetem 10044001-00282895-00000000 bankszámlaszámára kell elutalnia. A közlemény rovatba beírandó: név, lakcím, „felvételi”

A dolgozatok elbírálása: 2020. december 16.

 

Pályaalkalmassági vizsgálat

A pályaalkalmassági vizsgálat alapjául a jelentkező motivációs levele szolgál, melyet 2020. december 14-ig  kell megküldenie a felvi@nye.hu e-mail címre.

A motivációs levelek elbírálása: 2020. december 16.

A motivációs levél tartalmazza a jelentkező pályaelképzeléseit, karrierterveit, egyéni életút-fejlődési terveit, valamint azt, hogy miért kíván tanár lenni.

Levelében nyilatkoznia egészségügyi állapotáról is az alábbiak szerint:

„Nyilatkozom, hogy nincs olyan betegségem, amely akadályozná a felsőoktatási tanulmányaim folytatását, beleértve a köznevelési intézményben a tanulmányaim során folytatandó egy éves szakmai gyakorlatot is.”

tanári [2 félév [földrajztanár]] mesterképzésre történő jelentkezés esetében az alábbiakban mentesül a jelentkező a pályaalkalmassági vizsgálat alól:

 • a pedagógusképzésben szerzett alapképzési oklevél birtokában a pedagógus végzettség igazolása alapján,
 • nem tanári mester oklevél birtokában a pedagógus munkakörben való foglalkoztatás igazolása alapján.

 

2016, Nyiregyhaza