Szoftveradományozási pályázat

Megjelent az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány

pályázati felhívása látássérült magánszemélyek részére

Ezúton értesítjük ügyfeleinket, hogy alapítványunk szoftver-adományozási pályázatot hirdet vak és gyengénlátó magánszemélyek számára.

A pályázat keretében elnyerhető JAWS programmal vagy frissítéssel már a 17.0-ás verzióig tudják majd hitelesíteni a képernyőolvasót.

A pályázat keretében MAGic 13.0 programokra is lehet pályázni, valamint a régi MAGic- verziók frissítésére is lesz lehetőség.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 16.

A pályázati adatlap online felületen kitöltve vagy postai úton is eljuttatható hozzánk.

A két benyújtási mód közül a lehetőségeik, illetve tetszésük szerintit válasszák! Azokat is pályázásra biztatjuk, akik jelenleg már rendelkeznek JAWS for Windows 15 képernyőolvasó programmal. A mostani pályázaton elnyerhető frissítéssel minden gond nélkül hozzáférhetnek majd a későbbiekben elérhetővé váló JAWS for Windows 17-es verzióhoz is!

 

A http://www.infoalap.hu/palyazatok/ aloldaláról letölthető a pályázati adatlap postai beküldéshez és a pályázati útmutató, valamint egy kisokos is, amely kérdés-felelet formában tartalmazza a pályázattal kapcsolatos legfontosabb információkat.

 

shadow

A Nyíregyházi Főiskola Diákjóléti Albizottsága a következő pályázati lehetőségeket hirdeti:

Alaptámogatás

 

Rendszeres szociális ösztöndíj

 

Demonstrátori pályázat

 

Sport és művészeti ösztöndíj (egyéni pályázat)

 

Tudományos Diákköri pályázat

 

Közéleti ösztöndíj

 

Mindezekről bővebben: Pályázati adatlapok/ Kitöltés szabályai és szempontrendszere  ITT

 

shadow

Sajátos módszertanú angol nyelvi képzés

Kedves Hallgatók!

A 2015/2016-os tanévben ismét lehetőség nyílik a sajátos nevelésű igényű hallgatók (diszleksziás, diszgráfiás) számára, kiscsoportos C típusú angol nyelvi órák felvételére.

A Sajátos módszertanú angol nyelvi képzés folyamatos mentorálással, tanácsadással valósul meg.

Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akiknek tanulási nehézsége adódott, akik többszöri próbálkozás ellenére nem értek el eredményt az idegen nyelv elsajátítása terén.

Érdeklődni lehet a Nyíregyházi Főiskola B épület I. em. 125. Nagyné dr. Schmelzer Erikánál vagy a B épület fsz. 09. Esélyegyenlőségi Csoport munkatársainál, legkésőbb

2015. szeptember 10-ig.

 

shadow

Jelnyelvi tanfolyam indul

shadow

Új Neptun gyűjtőszámlaszám!

Kedves Hallgatók!

2015. augusztus 26-tól megváltozott a NEPTUN gyűjtőszámla bankszámlaszáma!

Kérjük befizetéseiket (költségtérítési díj, stb.) már az új számlaszámra fizessék be!

Új gyűjtőszámla számlaszáma: 10044001-00282895-01120008

shadow

Ösztöndíj fogyatékossággal élők számára

Ösztöndíj fogyatékossággal élők számára

a Cotrugli Üzleti Iskola

pilóta projekt keretében online, angol nyelvű MBA képzési lehetőséget és hozzá 10 000 euró értékű tanulmányi ösztöndíjat ajánl fogyatékossággal élők számára.

shadow

ÚT A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZETTSÉGHEZ

Ösztöndíj- és önköltség-támogatási program felsőoktatási szakképzésben résztvevők számára

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő)

nyílt pályázatot hirdet a 2015/2016. tanév őszi és tavaszi félévre a felsőoktatási szakképzési esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási programban való részvételre.

Bővebben: http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/3521864eea7b279dc1257ea600439321?OpenDocument

 

shadow

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma,

az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel

kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára a

2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan.

Bővebben: http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/6a112dbdf29f0664c1257eaf004079c0?OpenDocument

 

shadow

A Miniszterelnökség pályázati felhívása fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára

A Miniszterelnökség a fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozásáról szóló 555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján pályázatot hirdet fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára (a továbbiakban: Program) a közigazgatás iránt elhivatott, gyakorlati tapasztalattal nem rendelkező, felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló fogyatékos hallgatók részére.

Részletek: ITT

 

shadow

ÚT A DIPLOMÁHOZ

Útravaló Ösztöndíjprogram - Út a diplomához ösztöndíj- és önköltségtámogatási program 

Magyarország területén működő felsőoktatási intézményben alap-, mester vagy osztatlan képzési szintű, nappali, esti vagy levelező munkarendű képzésben a támogatási időszakra vonatkozóan aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, magyar állampolgárságú hallgató, amennyiben az adott szintű végzettséggel még nem rendelkezik,

(pl.: mesterképzésben való részvétel csak olyan esetben támogatható, ha a hallgató nem rendelkezik a szintnek megfelelő végzettséggel)

és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 9-10. pontja szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak (jelentkezőnek) minősül, VAGY a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint utógondozásban részesül

Pályázati kiírás ITT

 

shadow