„MOL eQuality 2016”

A MOL Nyrt. „MOL eQuality 2016” programja keretében várja kötelező szakmai gyakorlat, vagy diákmunka céljából munkahelyet kereső, megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékkal élő felsőfokú iskolai tanulmányokat nappali tagozaton folytató hallgatók

jelentkezését folyamatosan 2016. március 30-ig

 

shadow

NYÍLT NAP AZ EGYETEMEN

shadow

A Miniszterelnökség pályázatot hirdet

közigazgatási ösztöndíjra fogyatékos felsőoktatási hallgatók számára.

program célja a szakmailag elhivatott, munkatapasztalattal nem rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett hallgatók ösztöndíj-támogatással megvalósuló, szakirányú munkatapasztalat-szerzésének biztosítása. A felvételt nyert ösztöndíjas számára a tapasztalatszerzés helyszínét a Miniszterelnökség ajánlja fel a hallgató tanulmányai, érdeklődési köre figyelembevételével, a kiválasztási folyamat eredményének és a minisztériumok igényeinek megfelelően.

A résztvevők szakmai fejlődését felkészített mentorok segítik. Az ösztöndíj összege havonta 50 ezer forint adómentes jövedelem a program három hónapja alatt.

A felhívás szerint január 11-24 között lehet pályázni. Pályázatot azok a magyar állampolgárok nyújthatnak be, akiknek felsőoktatási intézményben legalább négy lezárt félévük van, aktív hallgatói jogviszonyban állnak, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott szakvéleménnyel igazolják fogyatékosságukat.

A feltételek közé tartozik az is, hogy a pályázó az ösztöndíjas szerződés időtartama alatt más ösztöndíjas jogviszonyban, munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, közszolgálati, kormányzati szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem állhat.

Bővebben:  http://fko.kormany.hu/tetszik-a-program-jelentkezem

 

shadow

„Közösen egy közösségért”

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete,

mint projektgazda,

a MOL Új Európa Alapítvány támogatásával, a KÖSZ program keretében, együttműködve a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc gimnáziummal és a Ridens Szakképző iskolával,

Magyar nyelv és irodalom tételeket tartalmazó hangos könyvet készített. A hangos tananyagot az egyesület stúdiójában olvasták fel a gimnazisták, közösségi szolgálat keretében.

A tételeket szakpedagógusok, Dr. Buczkóné Rangoni Claudia és Ben-Slimenné Czipa Boglárka állították össze.

A hangos könyvet a látássérülteken kívül diszlexiás és diszgráfiás középiskolásoknak is ajánljuk. Az egyenlő esélyű hozzáférés érdekében, és a fenti célcsoport egyéni szükségletének megfelelően a tananyag ingyenesen beszerezhető az alábbi formátumokban:

Nagybetűs sík írásban, Braille írásban (2016-tól) és hangos könyv változatban.

Cím: Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nyíregyháza. Országzászló tér 8. 2. Emelet.

Tel: 42-407-486.

Mobil: 30-195-4312

Email: ugyfelszolga@upcmail.hu

Nemes-Nagy Tünde elnök megbízásából Szabó Judit a program szakmai vezetője

 

shadow
shadow

Informatikai eszközök rászorultságon alapuló biztosítása Nyíregyháza városban és a Nyíregyházi járásban élő állampolgárok részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/3b9dd01a630d4d43c1257f01003c0653?OpenDocument

Magyarország Kormánya 2014 tavaszán határozott a Digitális Nemzet Fejlesztési Program (a továbbiakban: Digitális Magyarország) megvalósításáról. A társadalmi és gazdasági felzárkóztatást célzó kezdeményezés alapvető céljai a következők: - a digitális felzárkózás fellendítése,

- az informatikai eszközök használatának társadalmi kiszélesítése,

- az informatikai eszközökben rejlő lehetőségek és előnyök felismerése,

- a digitálisan rászoruló személyek egyéni versenyképességének növelése,

- a társadalmi különbségek csökkentése.

 

shadow

Karácsonyi gyűjtés

Kedves Kollégák/Hallgatók!

A hosszúra nyúlt szép őszi napok után, lassan közelednek a szeretet és ajándékozás napjai. A Nyíregyházi Főiskola Hallgatói Szolgáltató Központ Esélyegyenlőségi Csoportja és Hallgatói Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan gyűjtést kezdeményez. Az adományokat elsősorban a hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élő gyermekek számára kívánjuk eljuttatni.

Ebben az évben a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, a RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium tanulói várják az összegyűjtött ajándékokat.

A tanulók 7 és 18 év közöttiek és mindennek nagyon örülnek (játékok, könyvek, ruhák, stb..). A beérkezett adományokból a nyíregyházi Gyermekjóléti Központ gondozottjainak is szeretnénk adni. A központ által támogatott rászoruló családok szívesen fogadnának bármilyen felajánlást, adományt. (ruha, ágynemű, törülköző, mesekönyv,edények...)

Az adományokat az Esélyegyenlőségi Csoport irodájában „B” épület fsz. 09-ben várjuk."

Ha veszel, megtelik a kezed, de ha adsz, megtelik a szíved!" 

                                                                     

                                                                            Köszönettel:                                                     Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet 

Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság Elnöke

 

shadow

A „RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” Kuratóriuma

pályázatot ír ki

egyszeri vissza nem térítendő támogatás elnyerésére, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére.

FELTÉTELEK: 

legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakhely

első diploma megszerzésére vonatkozó felsőoktatási hallgatói jogviszony (BSC, MSC, osztatlan képzés)

jó tanulmányi eredmény (minimum 3,51-es átlageredmény kumulált átlag alapján);

első éves hallgatók esetén a felvételi eljárás során elért 360 pont;

a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét, azaz 57.000 Ft‐ot.

http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/palyazatok/8715-rasz

shadow

„Szemünk fénye” Jótékonysági felhívás

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete

jótékonysági felhívást tesz közzé, a látássérült gyermekek,

valamint azon családok támogatása érdekében ahol látássérült szülők nevelnek kisgyermekeket.

A „Szemünk fénye” program keretében 2015. december 3-án délután 14 órától Mikulás délutánra várjuk a gyerekeket és szüleiket, ahol az összegyűjtött adományokból csomagok kerülnek kiosztásra.

 

shadow

A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány, együttműködve a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével,

pályázatot hirdet Magyarországon tanuló, magyar állampolgárságú általános, közép, felsőfokú tanulmányaikat folytató látássérült diákok részére, tanulmányaik végzésével összefüggő eszközök/ segédeszközök beszerzésének, egyéb az iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó kiadások támogatása céljából.

A pályázat keretösszege 650.000,- Ft., amely az Alapítvány tőke kamataiból és az SZJA 1%-os támogatási keretéből kerül finanszírozásra.

Pályázati részvétel feltétele: hivatalos oktatási intézmény tanulója, a jó tanulmányi eredmény. A pályázaton való részvételhez a 3,5 átlagnál jobb tanulmányi eredmény szükséges .

A pályázat során maximum 21 gyermek támogatására nyílik lehetőség, melynek konkrét összege a feltételeknek megfelelő nyertesek tanulmányi eredményétől, a pályázók számától függ, a fent jelölt keretösszegre tekintettel. A pályázat elbírálása után a nyertesek részére a támogatás esetenkénti konkrét összegéről az Alapítvány tájékoztatást ad.

Az Alapítvány ezzel a pályázattal elsősorban a 18. év alatti azon rászoruló látássérült gyermekeket kívánja támogatni, akik más pályázati lehetőségektől elesnek, az adott körülmények ellenére jó tanulmányi eredményt tudnak felmutatni, társaikkal együttműködő magatartást tanúsítanak. Örömmel vennénk olyan pályázatot is, ahol az átlagtól eltérő tevékenység gyakorlóját támogathatnánk, aki például zenei vagy más művészeti területen is eredményes. Továbbá szívesen támogatunk olyan pályázó diákot, aki kreatív gondolkodásával a későbbiekben eredményes tanulmányokat folytathat például műszaki-, informatikai területeken.

Előnyben részesítjük: A jó tanulmányi eredményt elérő, igyekvő diákokat (a pedagógus írásos véleménye alapján), Nehéz jövedelmi helyzetben élő családban élő diákokat (rövid a körülményeket ismertető írásos bemutatkozás), Látássérült testvérrel, vagy más látássérült családtaggal élő diákokat, Halmozott fogyatékossággal élő diákokat, Látássérült gyermekét egyedül nevelő szülő családjában élő diákokat. .

Pályázni kizárólag a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa és a VGYKE által kiadott pályázati űrlap teljes körű és a valóságnak mindenben megfelelő kitöltésével, illetve a kitöltött űrlap és a mellékletek, valamint a bemutatkozó levél határidőben történő benyújtásával lehet.

 

shadow