A „RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” Kuratóriuma

pályázatot ír ki

egyszeri vissza nem térítendő támogatás elnyerésére, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére.

FELTÉTELEK: 

legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakhely

első diploma megszerzésére vonatkozó felsőoktatási hallgatói jogviszony (BSC, MSC, osztatlan képzés)

jó tanulmányi eredmény (minimum 3,51-es átlageredmény kumulált átlag alapján);

első éves hallgatók esetén a felvételi eljárás során elért 360 pont;

a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét, azaz 57.000 Ft‐ot.

http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/palyazatok/8715-rasz

shadow

„Szemünk fénye” Jótékonysági felhívás

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete

jótékonysági felhívást tesz közzé, a látássérült gyermekek,

valamint azon családok támogatása érdekében ahol látássérült szülők nevelnek kisgyermekeket.

A „Szemünk fénye” program keretében 2015. december 3-án délután 14 órától Mikulás délutánra várjuk a gyerekeket és szüleiket, ahol az összegyűjtött adományokból csomagok kerülnek kiosztásra.

 

shadow

A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány, együttműködve a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével,

pályázatot hirdet Magyarországon tanuló, magyar állampolgárságú általános, közép, felsőfokú tanulmányaikat folytató látássérült diákok részére, tanulmányaik végzésével összefüggő eszközök/ segédeszközök beszerzésének, egyéb az iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó kiadások támogatása céljából.

A pályázat keretösszege 650.000,- Ft., amely az Alapítvány tőke kamataiból és az SZJA 1%-os támogatási keretéből kerül finanszírozásra.

Pályázati részvétel feltétele: hivatalos oktatási intézmény tanulója, a jó tanulmányi eredmény. A pályázaton való részvételhez a 3,5 átlagnál jobb tanulmányi eredmény szükséges .

A pályázat során maximum 21 gyermek támogatására nyílik lehetőség, melynek konkrét összege a feltételeknek megfelelő nyertesek tanulmányi eredményétől, a pályázók számától függ, a fent jelölt keretösszegre tekintettel. A pályázat elbírálása után a nyertesek részére a támogatás esetenkénti konkrét összegéről az Alapítvány tájékoztatást ad.

Az Alapítvány ezzel a pályázattal elsősorban a 18. év alatti azon rászoruló látássérült gyermekeket kívánja támogatni, akik más pályázati lehetőségektől elesnek, az adott körülmények ellenére jó tanulmányi eredményt tudnak felmutatni, társaikkal együttműködő magatartást tanúsítanak. Örömmel vennénk olyan pályázatot is, ahol az átlagtól eltérő tevékenység gyakorlóját támogathatnánk, aki például zenei vagy más művészeti területen is eredményes. Továbbá szívesen támogatunk olyan pályázó diákot, aki kreatív gondolkodásával a későbbiekben eredményes tanulmányokat folytathat például műszaki-, informatikai területeken.

Előnyben részesítjük: A jó tanulmányi eredményt elérő, igyekvő diákokat (a pedagógus írásos véleménye alapján), Nehéz jövedelmi helyzetben élő családban élő diákokat (rövid a körülményeket ismertető írásos bemutatkozás), Látássérült testvérrel, vagy más látássérült családtaggal élő diákokat, Halmozott fogyatékossággal élő diákokat, Látássérült gyermekét egyedül nevelő szülő családjában élő diákokat. .

Pályázni kizárólag a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa és a VGYKE által kiadott pályázati űrlap teljes körű és a valóságnak mindenben megfelelő kitöltésével, illetve a kitöltött űrlap és a mellékletek, valamint a bemutatkozó levél határidőben történő benyújtásával lehet.

 

shadow

Szoftveradományozási pályázat

Megjelent az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány

pályázati felhívása látássérült magánszemélyek részére

Ezúton értesítjük ügyfeleinket, hogy alapítványunk szoftver-adományozási pályázatot hirdet vak és gyengénlátó magánszemélyek számára.

A pályázat keretében elnyerhető JAWS programmal vagy frissítéssel már a 17.0-ás verzióig tudják majd hitelesíteni a képernyőolvasót.

A pályázat keretében MAGic 13.0 programokra is lehet pályázni, valamint a régi MAGic- verziók frissítésére is lesz lehetőség.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 16.

A pályázati adatlap online felületen kitöltve vagy postai úton is eljuttatható hozzánk.

A két benyújtási mód közül a lehetőségeik, illetve tetszésük szerintit válasszák! Azokat is pályázásra biztatjuk, akik jelenleg már rendelkeznek JAWS for Windows 15 képernyőolvasó programmal. A mostani pályázaton elnyerhető frissítéssel minden gond nélkül hozzáférhetnek majd a későbbiekben elérhetővé váló JAWS for Windows 17-es verzióhoz is!

 

A http://www.infoalap.hu/palyazatok/ aloldaláról letölthető a pályázati adatlap postai beküldéshez és a pályázati útmutató, valamint egy kisokos is, amely kérdés-felelet formában tartalmazza a pályázattal kapcsolatos legfontosabb információkat.

 

shadow

A Nyíregyházi Főiskola Diákjóléti Albizottsága a következő pályázati lehetőségeket hirdeti:

Alaptámogatás

 

Rendszeres szociális ösztöndíj

 

Demonstrátori pályázat

 

Sport és művészeti ösztöndíj (egyéni pályázat)

 

Tudományos Diákköri pályázat

 

Közéleti ösztöndíj

 

Mindezekről bővebben: Pályázati adatlapok/ Kitöltés szabályai és szempontrendszere  ITT

 

shadow

Sajátos módszertanú angol nyelvi képzés

Kedves Hallgatók!

A 2015/2016-os tanévben ismét lehetőség nyílik a sajátos nevelésű igényű hallgatók (diszleksziás, diszgráfiás) számára, kiscsoportos C típusú angol nyelvi órák felvételére.

A Sajátos módszertanú angol nyelvi képzés folyamatos mentorálással, tanácsadással valósul meg.

Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akiknek tanulási nehézsége adódott, akik többszöri próbálkozás ellenére nem értek el eredményt az idegen nyelv elsajátítása terén.

Érdeklődni lehet a Nyíregyházi Főiskola B épület I. em. 125. Nagyné dr. Schmelzer Erikánál vagy a B épület fsz. 09. Esélyegyenlőségi Csoport munkatársainál, legkésőbb

2015. szeptember 10-ig.

 

shadow

Jelnyelvi tanfolyam indul

shadow

Új Neptun gyűjtőszámlaszám!

Kedves Hallgatók!

2015. augusztus 26-tól megváltozott a NEPTUN gyűjtőszámla bankszámlaszáma!

Kérjük befizetéseiket (költségtérítési díj, stb.) már az új számlaszámra fizessék be!

Új gyűjtőszámla számlaszáma: 10044001-00282895-01120008

shadow

Ösztöndíj fogyatékossággal élők számára

Ösztöndíj fogyatékossággal élők számára

a Cotrugli Üzleti Iskola

pilóta projekt keretében online, angol nyelvű MBA képzési lehetőséget és hozzá 10 000 euró értékű tanulmányi ösztöndíjat ajánl fogyatékossággal élők számára.

shadow

ÚT A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZETTSÉGHEZ

Ösztöndíj- és önköltség-támogatási program felsőoktatási szakképzésben résztvevők számára

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő)

nyílt pályázatot hirdet a 2015/2016. tanév őszi és tavaszi félévre a felsőoktatási szakképzési esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási programban való részvételre.

Bővebben: http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/3521864eea7b279dc1257ea600439321?OpenDocument

 

shadow