Informatikai eszközök rászorultságon alapuló biztosítása Nyíregyháza városban és a Nyíregyházi járásban élő állampolgárok részére

Informatikai eszközök rászorultságon alapuló biztosítása Nyíregyháza városban és a Nyíregyházi járásban élő állampolgárok részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/3b9dd01a630d4d43c1257f01003c0653?OpenDocument

Magyarország Kormánya 2014 tavaszán határozott a Digitális Nemzet Fejlesztési Program (a továbbiakban: Digitális Magyarország) megvalósításáról. A társadalmi és gazdasági felzárkóztatást célzó kezdeményezés alapvető céljai a következők: - a digitális felzárkózás fellendítése,

- az informatikai eszközök használatának társadalmi kiszélesítése,

- az informatikai eszközökben rejlő lehetőségek és előnyök felismerése,

- a digitálisan rászoruló személyek egyéni versenyképességének növelése,

- a társadalmi különbségek csökkentése.

 

A kezdeményezés sikere érdekében a Digitális Magyarország országos szintű elterjesztését megelőzően a Kormány szükségesnek tartotta egy olyan település-központú alprogram megvalósítását, amely rövidtávon képes modellezni a program megvalósíthatóságát.

Az alprogram helyszínéül Nyíregyháza város és a Nyíregyházi járás került megjelölésre. Az alprogram részeként és a Digitális Magyarország Digitális kompetencia pillérének keretében az eszközök biztosítása útján - a pályázó digitális írástudásának szintjét figyelembe véve - felnőttképzési program megvalósítására is sor kerül.

A pályázat keretében közel 5000 db notebook és tablet térítésmentes használatbavételére nyílik lehetőség.

A pályázatban azon személyek vehetnek részt, akik az alábbi települések valamelyikén bejelentett állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek 2015. szeptember 1-je óta:

Nyíregyháza, Apagy, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Rakamaz, Sényő, Szabolcs, Timár, Tiszanagyfalu, Újfehértó.

Pályázók köre:

- nagycsaládosok

- gyermekét egyedül nevelő szülők

- megváltozott munkaképességű személyek,

- fogyatékkal élők

- nyilvántartott álláskeresők,

- közfoglalkoztatási programban részt vevők

- 45 év feletti munkavállalók

- aktív idősek

Az aktív idős célcsoportba tartozó pályázó jelen felhívás értelmében csak tablet, míg a többi célcsoport - a nagycsaládos célcsoport kivételével - csak notebook elnyerésére jogosult. Főszabály szerint egy háztartás egy eszközt nyerhet, kivétel csak azon nagycsaládos pályázók esetén lehetséges, akiknek a háztartásában él másik, rászorultsági célcsoportba tartozó személy is.

Ez esetben az egyik eszköz notebook, a másik tablet. Egy háztartás csak egy pályázati adatlapot nyújthat be, amelyen több rászorultsági célcsoportba tartozó személy is jelezheti pályázaton való részvételi szándékát. A pályázat további általános feltételei közt szerepel a magyar állampolgárság és a büntetlen előélet.

Ezen felül a háztartás egy főre jutó havi jövedelme nem haladhatja meg a nettó 98.000 Ft-ot (egyedül élők esetében a 140.000 Ft-ot), valamint a háztartás nem rendelkezhet közüzemi tartozással.

A nyertes pályázók vállalják, hogy kötelező képzésben vesznek részt, illetve ezzel párhuzamosan internet-szolgáltatással rendelkeznek.

A pályázat 2015. november 16-tól adható le.

A benyújtás határideje: 2015. december 30. 19.00

Az egyes célcsoportokra vonatkozó feltételeket, az azokat alátámasztó dokumentumok listáját, a részletes határidőket, a benyújtás módját, valamint a pályázati eljárás további részleteit a hamarosan megjelenő Pályázati kiírás és útmutató tartalmazza. További információ: emagyarorszag.hu/nyiregyhaza Telefon: 06 80 512 512 (ingyenesen hívható zöld szám) E-mail: nyiregyhaza@emagyarorszag.hu

A Pályázati Programiroda címe: 4400 Nyíregyháza, Luther utca 3. http://emagyarorszag.hu

shadow