„RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” Pályázati felhívása

A „RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” Kuratóriuma

pályázatot ír ki

egyszeri vissza nem térítendő támogatás elnyerésére, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére.

FELTÉTELEK: 

legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakhely

első diploma megszerzésére vonatkozó felsőoktatási hallgatói jogviszony (BSC, MSC, osztatlan képzés)

jó tanulmányi eredmény (minimum 3,51-es átlageredmény kumulált átlag alapján);

első éves hallgatók esetén a felvételi eljárás során elért 360 pont;

a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét, azaz 57.000 Ft‐ot.

http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/palyazatok/8715-rasz

A pályázathoz kérjük benyújtani :

adatlap, (letölthető a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu, vagy a www.nyiregyhaza.hu, személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály Titkárság, B. épület I. emelet 102. szoba);

iskolalátogatási igazolást, (valamennyi tanköteles vagy tanulmányokat folytató gyermek esetén)

a felsőfokú tanulmányi eredményt dokumentáló, az előző félév kumulált tanulmányi átlagát tartalmazó Tanulmányi Osztály által hitelesített irat másolatát, (legutóbbi lezárt félévi eredmény, elektronikus vagy hagyományos leckekönyv másolata mely tartalmazza a kumulált átlagot);

aktív hallgatói jogviszony igazolása;

a felvételi eljárás során elért pontszám hitelt érdemlő igazolása;

az egy főre jutó családi jövedelem igazolása (utolsó havi nettó bér, önfoglalkoztató esetén NAV és a könyvelő által kiállított igazolás, gyerektartás, családi pótlék, árvasági ellátás, nyilatkozatok stb.)

a legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakhely igazolását ( lakcímkártyával, vagy Okmány Iroda által igazoltan)

A pályázatok benyújtásának adásának határideje: 2015. november 9.

CÍM: Polgármesteri Hivatal, Szociális és Köznevelési Osztály 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

A BORÍTÉKRA FELTÉTLENÜL ÍRJÁK RÁ: RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

A Kuratórium fenntartja azt a jogát, hogy a szociális körülményeket helyszíni látogatás során ellenőrizze. A Kuratórium döntését követően írásban értesítjük a pályázókat az eredményről. A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítást a Szociális és Köznevelési Osztályon (Kobzosné Kiss Beatrix tel.: 42/524‐585) kérhető.

 

shadow