Üdvözlünk honlapunkon

Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ

 

A Nyíregyházi Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központja a 2021/2022-es tanév őszi szemeszterétől önálló szervezeti egységként működik. A központ egyetemünk rektorának közvetlenül alárendelt szervezeti egységként funkcionál, melynek vezetését, feladatcsoportjainak szakmai koordinálását, személyi és szakmai menedzselését központvezető végzi.

A Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központot Körei László egyetemi oktató, PhD-doktorandusz vezeti. Főállású munkatársként Lutter Krisztina és Molnár Rita személyi segítők biztosítják a napi működést és szervezést. A 2021/2022-es tanévtől Szatmáry Ágnes pszichológus kollegina is eseti jelleggel segíti a központ munkáját, mellyel a nemzetközi hallgatók lelki és életvezetési tanácsadását is támogatjuk, bekapcsolódva a Nyíregyházi Egyetem nemzetköziesítési folyamataiba.

A Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ kiemelt missziója a hallgatóink lelki egészségének támogatása, mentális állóképességük megőrzésének elősegítése. Központunk jelentős küldetése a hallgatók esélyegyenlőségének biztosítása, a hátránykompenzáció gyakorlati megvalósítása. Mindezekkel összefüggésben tanulmányi ügyekben, karriertervezési kérdésekben is hatékonyan támogatjuk hallgatóink mindennapjaikat, hogy minél tartalmasabb módon és élménydúsan éljék meg az egyetemi polgári lét szellemi és tárgyi, környezeti atmoszféráját.

A Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság tagjai: Körei László bizottsági elnök, központvezető, Harsányiné dr. Petneházi Ágnes pszichológus, adjunktus, Oroszné dr. Balla Beatrix jogász, ügyvivő szakértő, Tamás István hallgatói delegált tag és Dr. Vajda Ildikó főiskolai tanár, preventív mozgásterapeuta. Valamennyien hatékonyan támogatják szakterületüknél fogva a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ munkáját.

Központunkon belüli egységek (Esélyegyenlőségi Csoport, Mentálhigiénés Konzultációs Csoport) funkcionálisan is meghatározott feladatcsoportként működnek a mindennapokban. Így például a fogyatékossággal élő hallgatók integrációjának és inklúziójának elősegítése, tanulmányi és hozzáférési támogatása, személyi segítése, a hátránykompenzatorikus lépések megoldása és széleskörű szolgáltatások biztosítása mind-mind hallgatóink komfortérzetét, optimális állapotukhoz való közelítés elősegítését szolgálják.

Igények szerint pályaorientációs, karrier-tanácsadási, életvezetési, mentálhigiénés konzultációk, továbbá  pszichológiai tanácsadások is elérhetők központunkban. Folyamatosan dolgozunk a lemorzsolódást csökkentő, hallgatói bennmaradást támogató transzferek megvalósításán, továbbá a munkaerőpiacra való eredményes beilleszkedést elősegítő SKILL-ek kialakításán. Érzékenyítő és attitűdformáló foglalkozásaink folyamatosak, szeptember elején nagy érdeklődéssel kapcsolódtak be hozzánk új hallgatóink. Önkéntes hallgatóinkból egy hatékonyan működő kortárs segítői rendszer kialakításának alapjait teremtettük meg a 2021/2022-es tanév beindítása után, melynek célja, hogy a felsőbb éves hallgatóink segítsék, facilitálják társaikat az egyetemi évek ideje alatt. Szolgáltatásaink folyamatosan bővülnek, melyek rugalmasan alkalmazkodnak hallgatóink és dolgozóink egyéni és csoportos igényeihez egyaránt.

 

                                                                                                                    

 

Nyíregyháza, 2021. 09.17.                               Körei László egyetemi oktató, PhD-doktorandusz

                                                                               központvezető

                                                       Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ

 

shadow