Munkatársak

Körei László

Központvezető

Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ

Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság Elnöke

Irányító koordinátor

egyetemi oktató, PhD-doktorandusz

 

A Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófia Intézetében oktatok, továbbá az Alkalmazott Humántudományok Intézete és a Bessenyei György Pedagógusképző Központ képzéseiben is dolgozom. A felsőoktatási intézményben az oktatás-nevelés és tudományszervezés javára használom legfontosabb szakképzettségeimet: okleveles politológus, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára, magyartanár és az inkluzív nevelés tanára, egészségfejlesztő mentálhigiénikus, közszolgálati kompetenciafejlesztő tréner, diplomás bussinnes coach, továbbá gazdaságpszichológiai, üzleti, etikai és szervezeti önismereti szakember vagyok. 
 
A Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ vezetését a 2021/2022. tanévtől látom el. 
 
Irányító koordinátorként és bizottsági elnökként minden vonatkozásban az esélyegyenlőség elősegítéséért igyekszem tevékenykedni. Szakmai feladataimmal párhuzamosan mentálhigiénés támogatásra és segítő beszélgetésre időpont egyeztetésével nyitottan várom a hallgatókat.

Elérhetőségek:   Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ ("B" épület 09. iroda)

                           Történettudományi és Filozófia Intézet

                             telefon: +3670/619-3957

                             e-mail: korei.laszlo@nye.hu   (bejelentkezés időpont egyeztetésével)

Fogadó óra:   minden hétfőn 13:30-16:00-ig

A Mentálhigiénés és Esélyegynlőségi Központban hétfőnként 8:00-12:00-ig, keddenként 14:00-16:00-ig és csütörtökönként egész nap rendelkezésre állok.

 

Dr. Vajda Ildikó

 koordinátor

 

 

intézetigazgató - főiskolai tanár

 

2001 óta tanítok a Nyíregyházi Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézetében. 26 éve dolgozom a gyermek és felnőtt rehabilitációban.2006-ban kapcsolódtam be a Fogyatékkal Élőket Segítő Bizottság munkájába. Feladataim:  terápiás és rekreációs céllal segítek szárazföldi és vízben végzett egyéni és csoportos mozgásprogram összeállításában, valamint a Természettudományi Intézetekben tanuló  hallgatók tanulmányi ügyintézésében. Szeretném, ha a munkám során olyan programokhoz, lehetőségekhez jutnának a hozzám forduló hallgatók, amelyek elősegítenék egy jobb, élhetőbb életminőség megteremtését.

 

Elérhetőségek: Testnevelési és Sporttudományi Intézet I. emelet /109 szoba

                            telefon: 06-42/599- 400/ 2081 mellék

                            e-mail: vajda.ildiko@nye.hu

 

Harsányiné dr. Petneházi Ágnes

 koordinátor

 

intézeti tanszékvezető - főiskolai adjunktus

A Nyíregyházi Egyetem Alkalmazott Humántudományok Intézet - Pszichológia és Kisgyermeknevelő Intézeti Tanszékén dolgozom, mint pszichológus. Feladataim közé tartozik: fogyatékossággal élő hallgatók segítése, pszichológusként egyéni beszélgetések, tréningek tartása.

Elérhetőségek: Alkalmazott Humántudományok Intézet - Pszichológia és Kisgyermeknevelő Intézeti Tanszék B/fszt. 030.

                             telefon: 0642/599-400/2921 mellék

                            e-mail: petnehazi.agnes@nye.hu

Szatmáry Ágnes

pszichológus, tanácsadó szakpszichológus

Pszichológusként a nemzetközi és a hazai hallgatók számára is tanácsadással és pszichológiai konzultációval segíti a központ munkáját. Sokéves szakmai tapasztalattal, széleskörű oktatási tapasztalattal és erős szociális attitűddel rendelkezik.

Elérhetőségek: Alkalmazott Humántudományok Intézet Pszichológia és Kisgyermeknevelő Intézeti Tanszék

                         telefon: +3670/611-7871

                         e-mail: szatmari.agnes@nye.hu

 

 

Dr. Nagy Andrea, főiskolai docens

Jogi tanácsadás és jogsegély szolgáltatás hallgatóink és dolgozóink számára

 

 

A Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodástudományi Intézetének oktatója, docens. Jogász, európai szakjogász, mediátor szakképzettségekkel rendelkezik. Kutatási területe a diszkrimináció és a kisebbségvédelem. Fontosnak tartja az esélyegyenlőség jó gyakorlatának megteremtését, melynek fontos egyetemi eszköze lehet a minőségi oktatás. Meggyőződése, hogy a leszakadó rétegek helyzetének változása nagyban függ a külső környezet felelősségi viszonyaitól is. Jogi tanácsadás kapcsán és jogsegély szolgáltatások révén áll rendelkezésre hallgatóink és dolgozóink számára egyéni bejelentkezések alapján.

Elérhetőségek:     Gazdaságelméleti Intézeti Tanszék "A" épület 335.

                             tel.: 0620/411-9071

                             e-mail: nagy.andrea@nye.hu

Lutter Krisztina 

személyi segítő

 

 

2008-tól dolgozom a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Szolgáltató Központ Esélyegyenlőségi Csoportjában, mint személyi segítő. Szeretek emberekkel foglalkozni, és segítő kezet nyújtani nekik. Végzettségeim: Gyógypedagógiai asszisztens és Szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Feladataim közé tartozik: fogyatékossággal élő hallgatókra vonatkozó feladatok ellátása igény szerint, személyre szabottan; kapcsolattartás az oktatókkal; tanulmányi ügyek intézése; tananyagok hozzáférhetőségének technikai kivitelezése; rendezvényeken (évnyitó, diplomaosztó) való részvétel. 

Elérhetőségek: "B" épület fsz. 09.

                             tel.: 0642/599-400 / 2805 mellék

                             e-mail: lutter.krisztina@nye.hu

 

                                                                                                      Molnár Rita

                                                                                                   személyi segítő                             

                                                                                              

2006-ban kezdtem el dolgozni a Nyíregyházi Egyetem Tanulmányi Osztályán. Munkám során számos hallgatói problémával találkoztam. 2016-tól a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Szolgáltató Központ Esélyegyenlőségi Csoportjában dolgozom, mint személyi segítő, amely 2021. augusztus 1-től átalakult Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi központtá. Feladataim közé tartozik a fogyatékkal élő hallgatók tanulmányi ügyeinek intézése, személyi segítése egyénre szabottan.

Elérhetőségek: "B" épület fsz. 09.

                              tel.: 06-42/599-400 / 2805 mellék

                              e-mail: molnar.rita@nye.hu

 

shadow