Információ fogyatékossággal élő hallgatók részére

Tájékoztatjuk kedves hallgatóinkat, hogy 2020. szeptember 1. napjától

- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók, valamint a - köznevelési tanulói jogviszonnyal nem rendelkező - felsőoktatásba jelentkezők diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia fogyatékosságának megállapítására irányuló vizsgálatokat, valamint

- a felsőoktatási intézményben való továbbtanulás céljából kért vizsgálatokat - ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, illetve fogyatékosságra, sajátos nevelési igényre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben nem részesült-,

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 95. § (6) bekezdés e) pontjában, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet alapján az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat látja el.

A 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 39.§. alapján az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat a beérkező kérelmeket, sajátos nevelési igény, fogyatékosság megállapítására vagy kizárására irányulóan kezeli.

2020. szeptember 1. napjától, a sajátos nevelési igény, fogyatékosság megállapítása, vagy kizárása kérdésében érintett személyek a 15/2013 EMMI rendelet 39.§-ban foglaltak szerint a továbbiakban az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat honlapján tájékozódhatnak a kérelem- és a szükséges dokumentumok benyújtásával kapcsolatban.

http://gyopsz.elte.hu/

 

shadow