Osztatlan tanári szak

Osztatlan tanári szak

Ének-zene tanár
OSZTATLAN, KÉTSZAKOS KÉPZÉSBEN (4+1)

A képzés célja az iskolai nevelés-oktatás évfolyamain, a szakképzés és a felnőttképzés zenei-kulturális területein, magas fokú zenei, illetve pedagógiai tudással rendelkező, az ének-zene oktatására képes tanárok képzése, akik karvezetői felkészültségük alapján alkalmasak az iskolai kórusmunka vezetésére, az abban rejlő zenei nevelési feladatok ellátására, pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok végzésére, valamint az oktatási-nevelési feladatok ellátására, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A Nyíregyházi Egyetem a zenei felsőoktatási rendszer jelenleg is egyetlen helyszíne, ahol a magyar zenei hagyományok elméleti elsajátításán túl népi hangszeres képzésben is részesülnek az ének-zene tanár szakos hallgatók.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, Master, rövidítése: MA)
Az oklevél Master of Education címet tanúsít, rövidített jelölése: MEd

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. melléklete alapján az ének-zene szakos tanár minden iskolatípusban és minden évfolyamon végezhet nevelő-oktató munkát.

Meghirdetett szakpárok a 2020-as általános felvételi eljárásban:

ének-zene tanár – népzene- és népikultúra-tanár
angol nyelv és kultúra tanára – ének-zene tanár
magyartanár – ének-zene tanár
matematikatanár – ének-zene tanár
történelem és állampolgári ismeretek tanára – ének-zene tanár

 

shadow