Tanári mesterszakos záróvizsga-beosztások

Tisztelt Hallgatók!

A 2016. január 20-22-i tanári mesterszakok záróvizsga-beosztásai ezen a linken tekinthetőek meg.

 

shadow

A tanári mesterképzésben a kizárólag második tanári vagy további szakképzettségként felvehető szakképzettségek a 2016-17-es tanévtől jogszabályi előírás alapján kikerülnek a tanári szakképzettségek közül és csak szakirányú továbbképzésben indíthatók.

Intézményünkben ez két szakképzettséget érint:

  • család –és gyermekvédő tanár
  • inkluzív nevelés tanára

A Bologna-rendszerű tanári mesterképzésben első tanári szakképzettség, oklevél továbbra is csak két szakképzettségen szerezhető. A fenti rendeletmódosítás miatt a felvételi jelentkezésekben az alapképzési szaknak megfelelő szakképzettség mellé csak olyan szakképzettség társítható, melyből az 50 kredites második tanári szakképzettséget megalapozó ismeretek teljesültek.

Az előfeltétel nélkül választható szakképzettségek (család-és gyermekvédő tanár, inkluzív nevelés tanára) társítási lehetősége a 2016. évi felvételi eljárásban megszűnik, nem jelölhető meg szakpárnak.

A 2013/14-es tanévtől beindult osztatlan tanárképzés teljes képzési idejű és a rövid ciklusú képzési formáiba az alapképzési szakokból 100+50 kredit beszámítással 2017-től lehet jelentkezni azoknak, akik a tanári mesterképzés belépési feltételeit 2016-ban nem tudják teljesíteni.

A Bolognai rendszerű osztott tanári mesterképzésre utoljára 2016. február 15-én lehet jelentkezést benyújtani. Ezt követően csak az osztatlan tanárképzésben meghirdetett teljes képzési idejű szakpárra és a már oklevéllel rendelkezők számára 2017-től meghirdetendő rövid ciklusú képzésekre lehet jelentkezni.

 

shadow

2015. november 10-én, kedden a Nyíregyházi Főiskola is megrendezi a Magyar Tudomány Ünnepét; ennek jegyében délelőtt 10-12 óra között a Bessenyei Aulában (A épület) kerül sor plenáris előadásokra és díjátadásokra, délután (ill. más időpontokban) pedig a különböző - tanárképzésben is érintett - intézetek tartanak minikonferenciákat, workshopokat.

A délelőtti előadások közül a tanárképzés szempontjából figyelemreméltő lehet Prof. Dr. Kozma Tamás "Közösségi tanulás és társadalmi változás" c. előadása; a pontos program, a meghívó, ill. az intézetek programjai megtalálhatóak ill. folyamatosan frissülnek ezen a linken.

Mind a plenáris előadásokra, mind az intézeti programokra sok szeretettel várnak mindenkit a szervezők!

 

shadow

Tanítót keres Óradna magyarsága

Óvó- és vagy tanító pedagógust, ill. magyartanárt keres az erdélyi, Beszterce-Naszód megyei Óradna. Ezen a linken megtalálható a bővebb ismertető, feltételek és körülmények, ill. egy rövid, három perces hangfájl is, ami a Kossuth Rádió "Határok nélkül" c. műsorban elhangzott bejátszást tartalmazza.

Az állás közvetítője Zámbó Istvánné Piacsek Erzsébet, a hegykői Fertő-táj Általános Iskola igazgatója; akinek felkeltette az érdeklődését a dolog, az ő elérhetőségein keresztül jelentkezhet vagy tájékozódhat:

Zambó Istvánné Piacsek Erzsébet, iskolaigazgató, Fertő-táj Általános Iskola, Hegykő, Iskola u. 7-9.

T/F: 99-540 040, mobil: 06-30-259-39-83

www.hegykoiskola.hu  

 

 

shadow

Napjainkban a szellemi tulajdon egyre komolyabb szerepet kap – bár ezt sokszor nem ismerjük fel. A digitalizált világban a számítógépes programok, az internetes tartalmak, a digitális információ olyan fontos részét képezik életünknek, aminek a jelentősége egyre nő. Fogyasztói
társadalmunkban a márkanevekkel, a tudatos vásárlás kérdéseivel folyamatosan találkozunk, és találmányok sora teszi kényelmesebbé mindennapi életünket. Mindezek alapja a szellemi tulajdon – illetve annak védelme –, amiről ugyanakkor az átlagember tudása sokszor hiányos.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2015. októberében a felsőoktatásban tanuló, tanár szakos hallgatók részére ír ki pályázatot annak érdekében, hogy segítse a jövő pedagógusait annak felismerésében, milyen fontos a szellemi tulajdonnal kapcsolatos tudás elsajátítása. A program során az érdeklődő hallgatók a pályázati „Találd meg, ki, fel!” Facebook-oldalon heti rendszerességgel követhetnek olyan új információkat, amelyek segítik a tantárgyukhoz kapcsolódó legfontosabb szellemitulajdon-védelmi kérdések megismerését, valamint pályázhatnak szellemitulajdon-védelmi tartalmat játékos formában feldolgozó programmal, óravázlattal, játékkal, illetve szakköri foglalkozás vagy miniprojekt tematikájával.

A meghirdetett "Ujvári János diplomadíj pályázat" célja a szellemitulajdon-védelmi ismeretek növelése az alap- és mesterképzésben részt vevő végzős hallgatók körében. A pályázaton való részvétel során a hallgatók értékes szakmai képzést kapnak térítésmentesen, valamint szakmai támogatást pályázati anyaguk elkészítéséhez. A legjobb pályázatok 150, 125 és 100 ezer forint értékű anyagi elismerésben részesülnek.

A pályázat őszi ciklusára való jelentkezés határideje 2015. november 5., a pályázati anyagok leadásának határideje pedig 2016. március 1.

A pályázatról bővebb információ és a részletes kiírás az SZTNH képzési oldalán található.

További részletek még itt: Újvári János diplomadíj-pályázat felhívás 2016. februárjában végzős hallgatók részére

 

shadow
Tudnivalók a szakdolgozat- és a portfóliófeltöltés folyamatáról

A pedagógus szakvizsga ismeretkörei és szakirányú továbbképzési szakok tekintetében a szakdolgozat feltöltésének határideje: 2016. december 2.

Tanári mesterképzés szakképzettségei esetében a határidők a következőek:

  • szakdolgozat feltöltése: 2016. december 2.
  • portfólió feltöltése: 2016. december 20. [MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ!]

A szakdolgozatok és a portfóliók minden képzési forma esetében a következő linken  keresztül tölthetők fel:

PORTFÓLIÓ / SZALKDOLGOZAT FELTÖLTÉSE


Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy ha az adott szakképzettségen a portfóliót nyomtatott formában is kérik, ennek az időpontját érdemes egyeztetni a módszertanos oktatóval. Szintén célszerű a kinyomtatott portfólióval együtt leadni a módszertanos oktatónál a kitöltött, a mentorok (és ha kell, a szakvezetők) által aláírt gyakorlati képzési naplót!

 

shadow

Kérjük a szakdolgozókat (mind a tanári MA-szakosokat, mind a szakvizsgázókat), valamint a tanári mesterszakokon portfóliót író végzős hallgatókat, hogy az adott félévben esedékes határidőig töltsék fel dolgozatukat, portfólióikat a következő linken keresztül. (Figyelem! A szakdolgozat ill. a portfólió hivatalos beadásának annak feltöltése felel meg; ennek elmulasztása esetén a hallgató nem bocsátható záróvizsgára!)

Tanári szakdolgozatok, portfóliók feltöltése

 
A szakdolgozatok ill. portfóliók feltöltésének határideje a 2015/16. tanév II. félévében

 

A pedagógus szakvizsga ismeretkörei és szakirányú továbbképzési szakok:
  • szakdolgozat: 2016.05.02.
 
Tanári mesterképzés szakképzettségei:
  • szakdolgozat: 2016.05.02.
  • portfólió: 2016.05.20.

Bővebb információ és útmutató a szakdolgozat és a portfólió feltöléséről itt elérhető!


A szakdolgozatokat ill. portfóliókat bíráló kollégák a bírálandó munkákat a következő linken érhetik el: (kérjük, hogy a bírálatokat szintén ezen a linken keresztül töltsék fel, minden félévben a megadott határidőig.)

Tanári szakdolgozatok, portfóliók elérése, bírálatok feltöltése

 

shadow

Tisztelt tanári mesterszakos hallgatók!

Tájékoztatunk minden érintettet, hogy a 2017/18/1. félévben esedékes összefüggő szakmai gyakorlat tekintetében a választott partneriskola megjelölésére az alábbi linken elérhető adatbázisban van lehetőség:

Kérünk mindenkit, hogy legkésőbb június 6-ig a fenti adatbázisban jelölje meg, hogy melyik partneriskolában szeretné tölteni a gyakorlatát!

Az adatbázisba való belépési lehetőség:

Felhasználónév: személyes Neptun-kód

Jelszó: 1234 (belépés után megváltoztatható!)

Fontos információ: a választással még nincs arra garancia, hogy tényleg oda is kerül beosztásra az adott hallgató; a beosztás véglegesítésére az adott szakos módszertanos kollégák, ill. a "kiszemelt" partneriskolákkal való egyeztetést követően kerül sor, legkésőbb a 2017/18/1. félév regisztrációs hetében.

Figyelem! Ez az információ és feljelentkezési mód csak a tanári mesterszakos hallgatókra vonatkozik; az osztatlan tanárszakos hallgatók gyakorlatának szervezése új rendszer szerint fog történni!

 

shadow

„Minden tanári karban fontos egy koherensen „rossz” tanár jelenléte (értve ez alatt a maximalista, diáknyúzó, együtt nem érző fajtát), hogy a diákoknak viszonyítási pontot adjon.

A jó tanár szemléletet ad, az ismeretek összefüggéseit, az ismerethálózat felépítését mutatja meg. Az igazán jó tanár hitelét a szakmai hitele teremti meg. Nemcsak a tanított szakjaival összefüggő ismereteket tudja – lehetőleg pontosan –, nemcsak ezen ismeretek fejlesztését vállalja – lehetőleg folyamatosan –, hanem ismeri, és érti ezen ismeretek összefüggéseit is. A jó tanár iránytűt ad a diák kezébe azzal, hogy az ismeretek lényegét emeli ki. Van ereje és mersze szelektálni és megmutatni, hogy mely ismeretek azok, amelyek kevéssé fontosak. A jó tanár az ismerethálózat felépítésével nemcsak azok megtanulását és alkalmazását segíti, hanem egy óriási eszközt ad a diák kezébe annak az eldöntésére, hogy melyik új ismeret a hiteles.

A jó tanár egyszerre az állandóság és a változás egysége. Azzal, hogy a jó tanár hiteles értékmintát ad, következetes, állandóan és mindenben a jót keresi, a szeretet állandóságát testesíti meg a környezetében. Azzal, hogy a jó tanár a diákjai, a különleges, az új és a környezete iránt nyitott, azzal, hogy állandóan tanulásra kész, az új bizalomteli elfogadásának, a változásnak az izgalmát hozza a vele kapcsolatban állók életébe. E kettősség egyidejű betöltésével válik a jó tanár olyan kulturálisan domináns személyiséggé, aki formálja a köré szerveződők közösségét.

A jó tanárnak érzéke van a különlegesre. Nem fél tőle, hanem élvezi és örül neki. Nem zavaró, elzárandó, elrekesztendő, betiltandó eseménynek tartja a különlegest, hanem megfigyelendő, fejlesztendő, kivételes csodának, egy nyiladozó érték (esetleg tehetség) első megjelenési formájának. A jó tanárnak a tehetség kihívást jelent, növeli a kreativitását. A jó tanár mindig nyitott arra, hogy az egyediségnek olyan egyedi programot találjon ki, amelyik csak rá szabott.

A jó tanár már elfogadta saját magát. A jó tanár ismeri, és elfogadja a hibáit és korlátait. Emiatt alázatos. Nem fedezi fel, és nem gyűlöli a saját hibáit a tanítványaiban. Tudja, hogy mi a tehetségnek az a szintje, ahol az ő szakmai tudása véget ér, ahol másnak kell átadnia a kiválóságot. Bízik magában, hogy azokra az emberi tartalmakra, amelyeket ő hordoz, a diákjainak akkor is szüksége lesz, amikor már a tanár a saját tanítványának egy szavát sem érti, ha a szakmára terelődik a szó. A jó tanár tudja, hogy mit ér, és emiatt hiteles.

A jó tanár egyszerre apa, aki igényeket támaszt, akinek a szeretete a teljesítés feltételéhez kötött, aki állandóan izgalmat hoz, és mindig újat mutat. Ugyanakkor a jó tanár egyben anya is, aki elfogadó, szeretete feltétel nélküli, aki az állandóság megnyugtató és vigaszt adó ősbizalmát hordozza.”

 (Csermely Péter: Milyen a jó tanár? – részletek)

shadow

Prof. dr. Perjés István,

 az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzora:

középiskolásként legszívesebben tanárként képzeltem el magam, így nem volt kétségem, hogy a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium elvégzése után a nyíregyházi főiskolára jelentkezzek, magyar-történelem szakra. Nagyon jó döntés volt. A Bessenyei György Tanárképző Főiskola négy nagyszerű évet ajándékozott nekem. 1983-1987 között szinte minden olyan élményt megkaphattam, amire egy főiskolás csak vágyhat. S mivel olyan JÓ tanár szerettem volna lenni, aki nem csak a szaktárgyaihoz ért, de a gyerekekhez való viszonyában sem mond csődöt, minden érdekelt, ami e vágyott célhoz közelebb vihet. A főiskola ebben is segített: a nagy találkozások, a hajnalokig tartó beszélgetések, a kiadós lógások, a jóban és rosszban is összetartó társak éppúgy kellettek ehhez, mint a képzés.  Mert mindig akadt olyan tantárgy, előadás, szeminárium, olyan előadó és igazi OKTATÓ, ami és aki tovább vezetett. (Csak vizsgázni ne kellett volna, e rettegett napokban éveket öregedtem.) De mindez így volt jó, mert mikor eljött végre a tanítási gyakorlatok ideje, készen álltam a nagy próbára.  Sosem felejtem el, milyen megnyugtató érzés volt, hogy immár nem csupán tanítani szeretek, hanem már tudok is e mesterséggel bánni.  S bár már sok-sok év telt el, azóta is ebbe az érzésbe kapaszkodom. Igen, a „fősuli”. Nagyon jó döntés volt.

 

 

 

 

 


Sipos Kund Kötönyné

Szőke Terézia

a Jókai Mór Református Általános Iskola igazgatója

 

1977-ben diplomáztam a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola matematika-ének-zene tanár szakán.

Nyíribrony-Ramocsaháza-Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium után a nyíregyházi Jókai Mór Református Általános Iskolában tanítok és igazgatok.

 

Három gyermekem közül Melinda lányom is itt végzett a főiskolán, Nyíregyházán. Ez nemcsak azért izgalmas, mert voltak közös tanáraink, akiket szeretettel és megbecsüléssel emlegettünk, hanem ő is belátta és megtapasztalta a főiskola erősségeit.

 

Aki komolyan veszi, hogy a felsőfokú tanulmányok megalapozott hivatássá váljanak, annak meggyőződéssel ajánlom a Nyíregyházi Főiskolát.


Tar Jánosné (Babicz Gyöngyi)

 

A Nyíregyházi Főiskolán szereztem az első diplomámat 1981-ben orosz-pedagógia szakon.

Akkor még Bessenyei György Tanárképző Főiskola volt a neve.

Jelenleg a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium igazgatója vagyok már 15. éve.

Örömmel és büszkén vállalom, hogy ez a főiskola indított el a pedagógus pályán.

Ezen a főiskolán kaptam olyan színvonalas szakmai, pedagógiai és módszertani felkészítést, amely ez idáig is elegendő alapnak bizonyult ahhoz, hogy eredményes és elégedett pedagógusnak érezzem magam.

A Nyíregyházi Főiskolához a későbbiekben is szoros, és a szakmai munkám fejlődését biztosító szálak kötnek.  A kilencvenes évek elején itt szereztem meg a harmadik diplomámat francia nyelvtanárként.  A francia  tanszék    elkötelezett  és igényes tanárainak, különösen dr. Mihalovics Árpád  tanszékvezető   francia kapcsolatainak köszönhetően azon  kevés franciatanárhoz  tartozhatok, akik a főiskola szervezésében  francia, mint idegen nyelvszakos  master diplomát is  szereztek  az Université  Paris III -  Sorbonne Nouvelle  képzésében.

A kötődések sora folytatódott újabb 10 év elteltével, amikor a BME által szervetett közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga képzés keretében tudatosan választottam a Nyíregyházi Főiskolát, mint helyszínt. Tudtam, hogy a „régi” tanáraim felkészültsége garancia lesz ebben a képzési formában is.

 

Mindenkinek jó szívvel tudom ajánlani a Nyíregyházi Főiskolát.

Bízhat benne, hogy a jól felkészült, emberi kapcsolatok szempontjából is támaszt jelentő oktatók segítségével ő maga is felkészült szakemberként veheti majd át diplomáját.


Gurbánné Papp Mária

Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója

 

1983-ban végeztem a Bessenyei György Tanárképző Főiskola, ma Nyíregyházi Főiskola matematika-fizika szakán. Ezt követően az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztem középiskolai szakos tanári diplomát. 1985 óta tanítok a Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégiumban, melynek közel 10 éve vagyok az igazgatója. A főiskolai évek meghatározóak tanári pályámra és magánéletemre egyaránt. Az itt szerzett szakmai és módszertani ismeretek matematika-fizika szakos tanárként hozzájárultak szakmai sikereimhez, tanulóim versenyeredményeihez. A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett közoktatás vezetői diplomám megszerzése során újra találkozhattam egykori tanáraimmal.

Örömömre szolgál, hogy kollégáim között sokan vannak, akik a Nyíregyházi Főiskola egykori tanítványai voltak, többen közülük jelenleg is az intézmény mesterképzésen résztvevő hallgatói. Büszkén mondhatom, hogy egyre több volt „Wesselényis” diák végez vagy végzett az intézményben.

A főiskolás évek alatt ismerkedtem meg férjemmel és itt találtunk olyan barátokra, akik ma is meghatározó szerepet töltenek be életünkbe.

A mai napig szívesen gondolok vissza az itt eltöltött évekre. Minden alkalmat megragadok arra, hogy egykori tanáraimmal, csoporttársaimmal találkozhassak. Figyelemmel kísérem a Főiskola rendezvényeit, igyekszem azokon részt venni és ajánlani kollégáimnak, tanítványaimnak.

A Nyíregyházi Főiskola képzési kínálatát minden tanulni vágyónak jó szívvel ajánlom.  

shadow