Tisztelt Hallgatók!
 
A gyakorlati képzési naplóban megjelenített TKO9200 Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat – Partneriskolai gyakorlat Tanítás részt a mentorok/konzulensek igazolják, mivel a digitális oktatásba be tudtak kapcsolódni. A többi rész, mint Tehetségfejlesztő gyakorlat, Hátránykompenzáló gyakorlat, Nevelési gyakorlat változó iskolai színtereken, Iskolán kívüli, általános és szakhoz kapcsolódó tanítás, nevelési lehetőségek a gyakorlatban a felmerülő nehézségek miatt ha nem teljesült minden esetben, akkor ez a gyakorlati naplóban üresen marad(hat). A mentorok a gyakorlati jegyet ezek teljesítése nélkül is megad(hat)ják.
shadow

GYAKORLATI NAPLÓVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ

Az alábbi neptun üzenetet kapták meg hallgatóink a gyakorlati naplóval kapcsolatban:

Tekintettel a vírushelyzetre a gyakorlati naplók mentor és konzulens által történő személyes értékelése és aláírása a kijelölt határidőig nem lehetséges, ezért az alábbi eljárásrendet kérjük betartani a hallgatóktól a gyakorlati képzés igazolása érdekében:

Eljárási rend:

Kérjük a hallgatókat, hogy a gyakorlati napló gyakorlat teljesítése szempontjából releváns oldalait a kitöltést követően lefényképezve juttassa el a mentorához és konzulenséhez, akik a naplóban megadott szempontok alapján készítsék el a szöveges értékelést, írják rá a gyakorlati jegyet. A hallgató által kitöltött lapot és az elkészített értékelést, mely tartalmazza a gyakorlati jegyet is a mentor és konzulens juttassa el a budahazi.erika@nye.hu e-mail címre, és másolatban a hallgatónak is 2020. május 23-ig.

Kérjük, hogy a fenti eljárási rendről a hallgató közvetlenül tájékoztassa a mentorát és konzulensét. A BGYPK-ról központi tájékoztatás nem megy.

 

Tisztelettel és köszönettel

 

Nagyné dr. Schmelczer Erika
főigazgató

shadow

Tisztelt Hallgató!

Amennyiben a TKM0030 Sajátos funkciójú intézmények tevékenységének megismerése tárgyból a teljesítendő látogatásokat az összefüggő szakmai gyakorlat keretében az adott partnerintézményben a mentora megszervezte Önnek, abban az esetben nem kell az alábbi linken megjelölt feladatot teljesítenie.

Azok, akiknek viszont a mentora nem vállalta ennek a megszervezését, egy esetleírás elkészítése a tantárgy teljesítésének feltétele. A FELADAT itt nyitható meg!!!

A feladat beküldésének határideje: 2020. április 30.

A feladatot a schmelczer.erika@nye.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.

shadow

Tisztelt Hallgató!

Az alábbi dokumentumban részletes információk olvashatók a szakdolgozat feltöltésével kapcsolatban a pedagógus szakvizsga ismeretkörei és szakirányú továbbképzési szakok végzős hallgatói számára.

A 2019/2020. tanév II. félévében a pedagógus szakvizsga ismeretkörei és szakirányú továbbképzési szakok tekintetében a szakdolgozat feltöltésének határideje: 2020. május 7.

INFORMÁCIÓK SZAKDOLGOZAT FELTÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

 

shadow

Kedves Hallgatók!

Az alábbi dokumentumban részletes információk olvashatók a tanári szakdolgozat és portfólió feltöltésével kapcsolatban.

A 2019/2020. tanév II. félévében az osztatlan tanári, a rövid ciklusú mester és a tanári MA képzés tekintetében a portfólió feltöltésének határideje: 2020. május 22.

A 2019/2020. tanév II. félévében az osztatlan tanári és a tanári MA képzés tekintetében a szakdolgozat feltöltésének határideje: 2020. május 7.

INFORMÁCIÓK SZAKDOLGOZAT ÉS PORTFÓLIÓ FELTÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

 

shadow
shadow

TANÁR SZAKOS HALLGATÓK!

A szorgalmi időszakban (február 10-től) a nappali tagozatos hallgatók a szaknap időpontjában egy héten belül (honlapunk címoldalán ez is megtekinthető), levelező tagozatos hallgatók pedig két héten belül vegyék fel a kapcsolatot a kijelölt szakvezetőjükkel.

Aki még nem rendelkezik a saját képzési formájának megfelelő gyakorlati képzési naplóval, kérjük, február 11-től vegyen át egy példányt a Pedagógusképző Központban!

Az alábbi linken található egy-egy fül alatt:

- Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban tanítási gyakorlatra beosztott hallgatók listája;

- Külső tanítási gyakorlatra beosztott hallgatók listája, abban az esetben, ha a hallgató nem a gyakorló iskolában végzi azt;

- Közgazdásztanár szakos hallgatók tanítási gyakorlatra történő beosztása;

- Mérnöktanár szakos hallgatók tanítási gyakorlatra történő beosztása.

ISKOLAI TANÍTÁSI GYAKORLATI BEOSZTÁSOK TANÁR SZAKOS HALLGATÓKNAK

___________________________________________________________________________________

TANÍTÁSI GYAKORLAT I. BEOSZTÁSOK TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓKNAK (BTA1228L + TAB 1905L)

TANÍTÁSI GYAKORLAT III. BEOSZTÁSOK TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓKNAK (BTA1238L + BTA 1239L)

shadow

TÁJÉKOZTATÁS HALLGATÓKNAK!

Tisztelt Hallgatók!

Tájékoztatásul közöljük, hogy a pedagógus szakos hallgatók gyakorlati képzésének szervezése központilag a BGYPK-n történik. Csak az a gyakorlat tekinthető teljesítettnek, amely az intézményválasztás után a szakmódszertanos egyetértésével a BGYPK képzésszervező felületén rögzítésre kerül. A Központ és a szakmódszertanos tudta nélkül egyénileg szervezett gyakorlatot nem fogadjuk el!

shadow
shadow

2019. szeptember 16-án megjelent a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program 2019/20. tanévi működési szabályzata és pályázati felhívása, amely elérhető a http://kk.gov.hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij elektronikus oldalon.

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjra pályázni 2019. október 4-ig lehetséges.

shadow